• Rekrutacja 20232024

     • Nowość! Odział Przygotowania Wojskowego

     • Klasa przygotowania wojskowego, w której będzie realizowany ujednolicony program - przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem - czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści, takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w przyszłości pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, wstąpienie do czynnej służby wojskowej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). 

    • Uczniowie uczęszczający do tej klasy otrzymują:  

     • pełne umundurowanie i oprzyrządowanie wojskowe  
     • profesjonalne szkolenie wojskowe realizowane przez żołnierzy Wojska Polskiego  
     • szkolenia bojowe z wykorzystaniem środków i sprzętu wojskowego  
     • certyfikat ukończenia OPW do celów kontynuowania kariery wojskowej
       

     Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godzin przez cztery lata, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych realizowanych w patronackiej jednostce wojskowej lub na poligonie.
      

     • w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych; 
     • w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych; 
     • w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
     • w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

      

     Zasady rekrutacji

     • nabór do klasy OPW odbywa się wyłącznie przy pomocy formularza (LINK) złożonego osobiście w sekretariacie szkoły (58-530 Kowary, ul. Szkolna 1)
     • podania należy składać od 13.06.2022 r. do 13.07.2022 r.
     • po odebraniu ze szkoły podstawowej świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy je dostarczyć do szkoły.
     • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do testów sprawnościowych 15.07.2022 r.
     • testy ogólnosprawnościowe 16-17.07.2022 r.
     • ogłoszenie listy zakwalifikowanych 21.07.2022 r.
     • w przypadku wolnych miejsc nabór będzie prowadzony do 31.07.2022 r.
     • publikacja list kandydadtów przyjętych do szkoły 1.08.2022 r.
    • Pliki do pobrania