• Dyrekcja i Pedagodzy

  • Dyrekcja

    • mgr Janusz Tymiński
    • mgr Janusz Tymińskidyrektor szkołyjanusz.tyminski@zso-kowary.pl
  • Kadra Pedagogiczna

    • ks. Piotr Filipek
    • ks. Piotr Filipekreligiapiotr.filipek@zso-kowary.pl
    • Katarzyna Kopczyńska
    • Katarzyna Kopczyńskapedagog szkolnykatarzyna.kopczynska@zso-kowary.pl
    • Danuta Lisowska
    • Danuta Lisowskachemia, fizykadanuta.lisowska@zso-kowary.pl
    • Małgorzata Ożóg
    • Małgorzata Ożógjęzyk niemiecki, edb, bibliotekamalgorzata.ozog@zso-kowary.pl
    • Tomasz Raczyński
    • Tomasz Raczyńskiinformatyka, bibliotekatomasz.raczynski@zso-kowary.pl
    • Grzegorz Schmidt
    • Grzegorz Schmidtjęzyk angielski, historiagrzegorz.schmidt@zso-kowary.pl
    • Katarzyna Stawiarska
    • Katarzyna Stawiarskamatematykakatarzyna.stawiarska@zso-kowary.pl
    • Anna Szablicka
    • Anna Szablickajęzyk polskianna.szablicka@zso-kowary.pl
    • Janusz Tymiński
    • Janusz Tymińskipodstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktycejanusz.tyminski@zso-kowary.pl
    • Adam Walesiak
    • Adam Walesiakgeografia, wos, filozofia, etyka adam.walesiak@zso-kowary.pl
    • Luiza Januszewska
    • Luiza Januszewskabiologialuiza.januszewska@zso-kowary.pl
    • Patrycja Zubiel-Kozłowska
    • Patrycja Zubiel-Kozłowskawychowanie fizyczne, wdż, doradztwo zawodowepatrycja.zubiel-kozlowska@zso-kowary.pl