• Rekrutacja 2024/2025

     • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema

     • to szkoła z 70-letnią tradycją, w jej murach uczyli się przyszli lekarze, prawnicy, doktorzy nauk humanistycznych, aktorzy, inżynierowie, biznesmeni i sportowcy.
       

      • Wybierając naszą szkołę, możesz:

      •  

       • uczyć się wybranych przedmiotów rozszerzonych do matury
       • pracować w małych oddziałach klasowych
       • korzystać z dobrze wyposażonych gabinetów przedmiotowych
       • liczyć na pomoc i zaangażowanie wykwalifikowanych pedagogów
       • wypoczywać na przerwach w szkolnym parku lub centrum multimedialnym
       • pomagać innym w szkolnym wolontariacie

        

       Dodatkowo czekają na Ciebie:

        

       • szkolny teatr
       • koła zainteresowań: fotograficzne, dziennikarskie, telewizyjne, literackie, historyczne, biznesowe i sportowe
       • wyjazdy krajoznawcze i naukowe
       • projekty i badania naukowo - społeczne
       • zajęcia dodatkowe i wyrównawcze zamiast drogich korepetycji

        

       Naszą dewizą jest indywidualne podejście do ucznia i przyjazna atmosfera.

     • Oddział przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym

     • W tym roku planujemy uruchomienie klasy I oddziału przygotowania wojskowego, w którym będzie realizowany ujednolicony program, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

      • Uczniowie zrekrutowani do tej klasy otrzymują:

       • pełne umundurowanie i oprzyrządowanie wojskowe
       • profesjonalne szkolenie wojskowe realizowane przez żołnierzy WP
       • szkolenia bojowe z wykorzystaniem środków i sprzętu wojskowego
       • certyfikat ukończenia OPW do celów kontynuowania kariery wojskowej

        

       Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych realizowanych w patronackiej jednostce wojskowej lub na poligonie.

       • w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych; 
       • w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych; 
       • w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
       • w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.
     • Branżowa Szkoła I stopnia w Kowarach

     • to Twoja szansa na zdobycie zawodu: ślusarza, operatora obrabiarek cnc, sprzedawcy, fryzjera, stolarza, mechanika samochodowego, piekarza, cukiernika, kucharza, lakiernika, krawca, montera instalacji i robót wykończeniowych w budownictwie i pracownika obsługi hotelowej.

      • Wybierając naszą szkołę, możesz:

      •  

       • uczyć się w swoim mieście i pracować u lokalnych pracodawców
       • odbywać miesięczne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego
       • zarabiać więcej niż w innych branżówkach dzięki zatrudnieniu przez kowarskie firmy
       • liczyć na zatrudnienie w firmach, w których odbywałeś praktyki

        

       Dodatkowo czekają na Ciebie:

        

       • trzy dni nauki w szkole i dwa dni praktycznej nauki u pracodawcy
       • kwalifikacje europass uznawane na terenie Unii Europejskiej
       • zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
       • solidni rynkowi pracodawcy KEMPF, LAKFAM, C-FORM, JURO-TRANS, JELENIA STRUGA, STUDIO 84, BAGIETKA, ZAJAZD PRZYWODZIE
       • możliwość współpracy ze szkołami w Czechach 

        

       Wybierając szkołę na miejscu, oszczędzasz czas i pieniądze.

    • Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela
     Dyrektor Janusz Tymiński

     tel.: 757182111 - e-mail: janusz.tyminski@zso-kowary.pl